Historie winnaars en genomineerden

 

 

Overzicht Harderwijker van het jaar

 • 2004: Johan Fijn van Draat  †
 • 2005: Liek Mulder
 • 2006: Eef Wemes
 • 2007: Dim van Rhee †
 • 2008: Evert Jacobs
 • 2009: Richelle Laurijsen  †
 • 2010: Marcel Schipper
 • 2011: Johan van der Sluis
 • 2012: Gerdien Morren
 • 2013: Marten Foppen
 • 2014: Bert Kaasschieter †
 • 2015: Fred Kappers
 • 2016: Matty Moggré
 • 2017: Steven van Geelen
 • 2018: Dries van den Berg †
 • 2019: Jeffrey Migchelsen

Historie

 

Bekijk hier de geschiedenis van de genomineerden en de juryrapporten

 

Genomineerden 2019

Otto Büttner

Otto Büttner is een betrokken en actieve Harderwijker die bijzonder actief is voor de Indische Harderwijkers. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Indische Harderwijkers en als bestuurslid van de stichting Pasar Malam is hij al jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Pasar Malam in Harderwijk. Dit evenement heeft in Harderwijk een vaste plaats verworven ook blijkend uit de 3500 bezoekers die er dit jaar weer op af kwamen.
Het organiseren zit Otto in het bloed, want hij is mede organisator van de diverse Indische Kumpulans in Harderwijk. Een Kumpulan is een feestdag met muziek en natuurlijk Indisch eten. Op deze dagen is iedereen welkom.
Daarnaast is hij actief voor oude en ook jonge veteranen. Voor het kunnen vertellen van hun belevingen heeft Otto een website opgezet die verhalen en belevenissen bevat van zowel veteranen uit WOII, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.
Ook aan andere plaatselijke organisaties heeft Otto zijn bijdrage geleverd d.m.v. het opzetten van websites, o.a. voor de Voedselbank Harderwijk, Visserijhistorie en de Historische vereniging Herderewich.
Verder voelt hij zich verantwoordelijk voor de buurt. Hij is bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren voor het appartementencomplex de Bogen in Drielanden en hij was initiatiefnemer van het opzetten van een succesvolle WhatsApp groep voor zijn buurt rond het Triasplein.
Naar het oordeel van de jury een betrokken Harderwijker.

Jeffrey Migchelsen

Jeffrey Migchelsen is de grote motor achter de Stichting Popschool Harderwijk. De Popschool is van groot belang voor de talentontwikkeling van jonge en volwassen muzikanten uit Harderwijk en Jeffrey is door zijn grote betrokkenheid en bezieling ook een stimulans voor beginnende bands.
Inmiddels heeft de Popschool ruim 500 leerlingen en 21 docenten.
Onder de veelzeggende naam “Faders Up” heeft Jeffrey in regionaal verband een muziekproject opgezet waarbij zelfontplooiing, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling d.m.v. muziekbeoefening centraal staat.
Jeffrey heeft ook aan de wieg gestaan van culturele projecten in Harderwijk zoals het Donkere Dagen Festival en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet van de “Stad Als Podium”.
Hij zit vol plannen en werkt met enthousiasme aan “Muziek in de Wijk” en aan een concert op het water waar pop en klassiek elkaar zouden moeten ontmoeten.
We zullen zeker nog veel van deze enthousiaste Harderwijker horen.

Dennis van Oeveren

Dennis van Oeveren heeft als voorzitter van de Vischafslag en de Botterstichting deze organisaties in korte tijd met enthousiasme en energie verder ontwikkeld en duidelijker op de kaart gezet.
Na de totstandkoming van de visafslag en de botterloods was veel inzet nodig om dit cultuurhistorische erfgoed ook een actieve plaats te geven in de Harderwijkse samenleving.
Dennis heeft aan dit proces met visie op de toekomst met succes leiding gegeven. Hij heeft de historische hoek van de Vissershaven weer levendig weten te maken.
Hij heeft daarbij een groot gevoel voor het algemeen belang getoond en heeft zich voorvechter getoond van zoveel mogelijk samenwerkingen! Hij is daarbij een inspiratiebron voor alle betrokken vrijwilligers
Dit alles bleef ook buiten Harderwijk niet onopgemerkt. De Vischsafslag geniet ver buiten de grenzen van Harderwijk bekendheid. In november van dit jaar kreeg de Vischafslag de publieksprijs van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs.
De jury vindt dit alles een prestatie van formaat en heeft waardering voor Dennis van Oeveren als de drijvende kracht hierachter.

Genomineerden 2018

Dries van den Berg
dries3
Dries van den Berg is een ware ambassadeur voor de stad Harderwijk en voor paling. Uiteraard is hij actief voor zijn eigen bedrijf maar ook al vele jaren voor vele initiatieven in onze stad zoals onder meer de Aaltjesdagen, de Visserijdagen, Botterstichting, Vischafslag, de visrookwedstrijden en de Haringparty.
Voor het brede publiek is hij bekend als “speaker” op veilingen en bij het admiraalzeilen en daarmee een bekend Harderwijker. Daarnaast is Dries van den Berg nauw betrokken bij de Stichting Duurzame Palingsector Nederland en de instandhouding van de palingcultuur in Nederland. Toen paling dreigde uit te sterven heeft Dries zich ingespannen voor herstel van de palingstand. Hij kan ook als geen ander de passie voor deze vissoort overdragen naar zijn publiek cq klanten. Dan komt niet alleen de enthousiaste verhalenverteller maar ook de onderwijzer in hem naar boven.
Als beginnend marktkoopman won Dries ooit het nationaal kampioenschap standwerken, waardoor hij een geliefde gast werd op vele jaarmarkten en kermissen en dat talent gebruikt hij nog iedere dag als “verhalenverteller”.
Dit jaar is zijn viswinkel en -rokerij verhuisd en gaat het bedrijf een nieuwe levensfase in onder leiding van zijn zoon Peter. Dries sluit hiermee een periode af. Naast een bijdrage aan het behoud van een voor Harderwijk belangrijke bedrijfstak is er op de nieuwe locatie ook een nieuwe trekpleister voor de stad Harderwijk gerealiseerd, nl het Palingmuseum. Het museum vertelt de historie van de Nederlandse palingvisserij.
Dries heeft met dit alles op maatschappelijk en economisch terrein op een buitengewone wijze bijgedragen aan verhoging van het algemeen welzijn in de gemeente Harderwijk.

Marijn Fidder
marijn2
Marijn Fidder verkreeg met haar verkiezing tot meest inspirerende jongere van het jaar op de EO jongerendag en het optreden bij RTL Late Night, als fotografe niet alleen bekendheid in Harderwijk maar ook landelijk.
Na het stoppen met haar studie is  Marijn Fidder het fotoproject “Stoute Cellen” gestart. In dit project fotografeert ze kinderen met kanker gedurende hun behandeling. Dit doet ze belangeloos voor de kinderen maar in het bijzonder voor de ouders die hiermee een blijvende herinnering hebben.
Marijn is gedreven, reist stad en land af om rapportages te maken van ongeveer 15 kinderen en gezinnen. Naast dat ze de kinderen en hun gezinnen hiermee een herinnering geeft, is haar doel om kinderen met fotografie zekerder van zichzelf te maken en om mensen deze kinderen, naast hun ziekte, ook gewoon als kind blijven zien.
Naast dit project zet Marijn zich met ook in voor de stichting  “Geef een Lach” voor kinderen in Moldavië. Zo organiseert ze o.a. een sport- en spelweek voor kinderen om bij te dragen aan een beetje geluk bij kinderen waar minder naar omgekeken worden.
Marijn is een mooi voorbeeld voor vele (jonge) mensen. Haar projecten als documentaire fotografe presenteert ze op haar eigen website en via facebook, maar ook via andere publicaties.
In 2019 krijgt Marijn de gelegenheid om ook te exposeren waaronder in het Stadsmuseum in Harderwijk. Een mooie gelegenheid om het werk te bewonderen van deze bevlogen jonge vrouw en haar project.

Johan Peppelman
johan2
Johan Peppelman zet zich als bewoner van Harderwijk al vele jaren in voor de wijk Stadsweiden. Zo is hij voorzitter van het wijkplatform Stadweiden dat een betere en veilige leefomgeving nastreeft door zelf en in samenwerking met de gemeente initiatieven te ontplooien.
Daarnaast is Johan onderdeel van de redactie van de wijkkrant en was hij mede-organisator van de avond-fietsvierdaagse.
Johan is (mede) initiatiefnemer van het geven van een andere bestemming aan de voormalige wijkpost van de gemeente in Stadsweiden. Hieruit is de stichting Ontmoetingstuin “De Rietmeen” ontstaan. Johan is voorzitter van deze stichting die op de oude gemeentewerf een prachtige ontmoetingsplek heeft gecreëerd waar het jaar rond veel valt te beleven voor jong en oud.
In de ontmoetingstuin is de stichting bezig om met wijkbewoners een verkeertuin tot stand brengen waar niet alleen kinderen fietsvaardigheden kunnen opdoen, maar ook volwassenen die nog niet (goed) kunnen fietsen of een overstap willen maken naar een E-bike of Scootmobiel.
Johan is een zeer betrokken inwoner van onze stad die zich op vele fronten inzet voor een betere wijk.

Genomineerden 2017

Anton Daniëls

anton-daniels-2
Anton Daniëls heeft zich na zijn komst uit Amsterdam vele jaren verdiept in het leven van de Joodse Harderwijkers. Hij heeft inmiddels een zeer omvangrijk dossier van documenten, gespreksverslagen en foto’s aangelegd dat ook regelmatig door herinneringscentrum Westerbork wordt geraadpleegd.
Hij heeft meerdere boeken geschreven over het Joodse leven, zoals “Joodse Harderwijkers – herinneringen aan de Joodsche gemeenschap” (2014) en het in 2010 uitgekomen “Geen sjabbat meer”. In dit laatste boek heeft hij het leven en leed van deze Harderwijkers in de tweede wereldoorlog samen met fotograaf Peter Modder in woord en beeld vastgelegd.
Na een voorbereiding van 15 jaar heeft Anton Daniels in maart 2017 in de Oude Synagoge van Harderwijk een prachtige fotowand gepresenteerd, waarmee het Joodse leven van vlak voor de oorlog permanent in beeld komt. Momenteel werkt hij aan de opzet van een virtuele stadwandeling langs punten over de Joodse geschiedenis in Harderwijk.
Anton Daniëls verdient volgens de jury alle lof voor zijn tomeloze inzet bij onderzoeken, publicaties en presentaties over Joodse Harderwijkers.

Steven van Geelen

steven_van_geelen-2
Al vele jaren zet Steven van Geelen zich in voor het culturele leven voor Harderwijkse jongeren. Zo is hij één van de initiatiefnemers en het creatieve brein van Stichting Underground (2003).
Steven is samen met anderen al zo’n 15 jaar de energieke motor achter veel vernieuwende en succesvolle initiatieven die Harderwijk meerdere malen op haar kop hebben gezet en veel (jonge) bezoekers aanspreken. Van politieke evenementen tot dansfeesten. Hij toont durf en laat daarmee zien ook de grote menigte te bereiken. Wat ooit letterlijk begon als een underground beweging, heeft een steeds bredere schare aan trouwe fans opgeleverd van o.a. Lalaland, WAUW! en Blije bietjes.
Naast alle vrijwillige inzet voor festivals, vernieuwt van Geelen ook vanuit de horeca onderneming Walhalla aan het strandeiland. Steven zoekt samenwerking en verbindt diverse organisaties met “zijn” stadsstrand. Hij biedt ruimte en een podium voor vernieuwende en verbindende activiteiten die buiten de gebaande paden gaan: yoga op zondag met anti-kater ontbijt, jamsessies van Popschool Harderwijk, sportevenementen en samenwerking met Filmhuis Harderwijk in de vorm van een openluchtbioscoop.
Het nieuwste initiatief uit de koker van o.a. Van Geelen is “Village People” Harderwijk: “Village People” brengt LHBTQI’s uit alle culturen bij elkaar: online, op de dansvloer, op filmavonden en op nog verder te ontwikkelen (culturele) activiteiten. Ze zijn toegankelijk voor iedereen. Hiermee geeft hij ook minderheden een stem en creëert hij een kleurrijk platform binnen de Harderwijkse samenleving waarbij hij ook regelmatig voorlichting geeft op o.a. scholen.
Met zijn initiatieven en activiteiten verbindt Steven van Geelen een hele generatie jonge mensen aan de stad Harderwijk. Deze generatie voelt zich deel van een gemeenschap. Een generatie die zich op den duur wil vestigen, huizen koopt, kinderen krijgt. In potentie komen er hierdoor meer hoger opgeleiden terug naar de stad, wat niet alleen zorgt voor een economische impuls, maar ook voor meer diversiteit en een verjonging van burgers die zich aan de stad binden.

Geertje de Roo

geertje_de_roo-2
Geertje de Roo is een onzichtbare “maar juist ook heel zichtbare Harderwijker”.
Geertje heeft in 2017, net als in 2015 de vrijwilligers van de kostuumgroep van het Podiumspektakel aangestuurd: alle kleding en kostuums uitgetekend, laten naaien en alle accessoires erbij gezocht om tot een mooi geheel te komen wat past in het tijdsbeeld van de voorstelling. De door haar team gemaakte militaire kostuums van 2015 worden zelfs in Soldaat van Oranje gebruikt.
Daarnaast werkt Geertje de Roo  mee aan verschillende culturele voorstellingen, evenementen zoals Blije Bietjes, Wauw Harderwijk, Silent disco en skaten in de Houtwal.
Zij zet  zich als oud-verpleegkundige actief in voor haar buren en neemt zo nu en dan ook jongeren op in haar huis.
Bij verkiezingen kan de gemeente altijd op haar rekenen als teller.
Recent heeft zij het voorzitterschap van de sloeproeivereniging De Mac op zich genomen om deze vereniging een nieuwe Impuls te geven.
De jury kan het niet beter verwoorden dan een van haar voordragers: “Onzichtbare Geertje mag wat mij betreft dit jaar heel zichtbaar worden!”

Genomineerden 2016

 Jan van der Vegt

jan-v-d-vegt
Jan van der Vegt is al jaren op vele fronten in Harderwijk actief. Hij is een netwerker als geen ander.
Hij is namens de door hem reeds in 1982 opgerichte stichting Echo al vele jaren (mede)-organisator van diverse Kerst- en Paasbijeenkomsten.
Daarnaast was hij mede verantwoordelijk voor internationale kerkdiensten die 13 kerkgenootschappen hielden voor asielzoekers en nieuwe Harderwijkers met een status.
Jan weet velen te binden met zijn gedrevenheid om goed te doen voor de gemeenschap. Zo is de genoemde Internationale kerkdienst meer dan een kerkdienst, maar vooral ook om allen, ongeacht ras of geloof, samen te brengen.

Matty Moggré

matty-moggre
Wie kent haar in Harderwijk niet. Al jaren actief op vele gebieden. Niet zonder meer altijd op de voorgrond, maar ook op de achtergrond om sturing aan een organisatie te geven.
Door haar voorzitterschap van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich blies zij met de collega bestuursleden deze vereniging weer nieuw leven in.
Maar naast deze aandacht voor de cultuur en behoud van dit erfgoed, doet Matty nog meer.
Ze is voorzitter van de Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. Samen met een team van vrijwilligers zorgt zij voor stabiliteit in de organisatie en de diensten van de voedselbank en schroomt ook zeker niet om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Voor de stad waar ze ruim 40 jaar woont zet Matty zich ook in als steunfractielid van het CDA Harderwijk en Hierden. In het verleden was zij ook al actief voor het CDA als lid van de steunfractie en als secretaris van het bestuur.

Monique Mennen

monique-mennen
Monique is soms de onzichtbare kracht achter een geoliede organisatie, maar ook duidelijk zichtbaar bij andere evenementen. Haar organisatietalent is altijd voelbaar. Of het nu gaat om de Koningspelen in Harderwijk, Sportkaravaan Harderwijk, of Harderwijk op IJs, om er 3 te noemen.
Aan de Koningspelen nemen in Harderwijk in vergelijking met andere plaatsen veel scholen deel. Dat was de reden dat Richard Krajicek in 2016 in Harderwijk de kick-off hield.
Ook op de ijsbaan bij Harderwijk op IJs was Monique organiserend aanwezig. Mede door haar vrijwel dagelijkse inzet werd dat event ook dit jaar een groot succes.
De sportkaravaan is een sportinstuif met jaarlijks wisselende sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit de groepen drie en vier van de basisscholen in Harderwijk. De karavaan biedt activiteiten voor tijdens en na schooltijd, zodat kinderen na schooltijd makkelijker hun weg vinden naar de dichtstbijzijnde (kunstgras)veldjes.
Typerend voor Monique is haar professionaliteit en gedrevenheid bij al deze activiteiten.

Genomineerden 2015

 Corien van der Meulen

corien

Een museum heeft veelal toch een beetje een stoffig imago. Nadat Corien in april 2014 aangesteld is als directeur van het Stadsmuseum in Harderwijk is ze hard aan de gang gegaan om daar geen stoffig museum van te laten worden, en dat is gelukt. Na een grondige verbouwing was er in mei 2014 de heropening van het Stadsmuseum. Naast de functie van museum heeft het inmiddels ook een functie gekregen van expositieruimte, galerie en ontmoetingsplek. Met het binnenhalen van diverse indrukwekkende exposities zoals de fototentoonstelling van Adri Visser, Rembrandt in Zwart-wit en de onlangs gestopte tentoonstelling Van Dokkum naar Harderwijk heeft ze het Stadsmuseum op de nationale museumkaart gezet. Het laatste wapenfeit is de enkele weken geleden geopende Timeline in de Zwaluwhoeve. Een unieke manier om cultuur en ontspanning samen te brengen. Onder haar bezielende leiding is het Stadsmuseum een uniek museum geworden in zijn soort, waarvoor mensen uit de wijde omgeving graag naar Harderwijk komen en ook zeker later nog eens voor terugkomen.

Fred Kappers

fred

Zeg je Podiumspektakel dan zeg je Fred Kappers. Als initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Podiumspektakel Harderwijk heeft hij de stad Harderwijk iets groots, iets nieuws en unieks gebracht. Ruim 3000  mensen hebben, verdeeld over 4 avonden, op het Kloosterplein op de volle tribunes genoten van de openluchtvoorstelling “Stadsgezichten”. Ruim 200 amateurs en professionals verbeelden de geschiedenis van  de stad Harderwijk middels zang , spel en dans.   Hierover is nog lang nagesproken. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er een vervolg in de pijplijn zit. Verder is Fred oprichter van het CCO (Catharina’s Choir & Orchestra) dat al 10 jaar jaarlijks in de Catharinakapel op de zondag voor Pasen, voor een uitverkocht huis, een drietal uitvoeringen geeft van het Paasverhaal zoals de Amerikaan Martin dat gecomponeerd heeft. Naast vele Harderwijkers komen ook veel niet-Harderwijkers naar deze prachtige uitvoeringen.

Reijer Roelofsen

reijer

Een echte Harderwijker die Reijer Roelofsen. Zijn hele leven heeft hij al iets met Harderwijk en ijs. Dit uit zich onder andere in het 10 jaar durende bestuurslidmaatschap van Harderwijk Op IJs. Elke jaar rond de Kerstdagen zet hij zich samen met vele anderen met volle overtuiging in om de kunstijsbaan op de Markt weer tot een succes te maken. Ook de andere IJsbaan, die op de Stille Wei , heeft al  vele jaren zijn volle aandacht als voorzitter van de IJclub Volmoed. Reijer staat ook voor traditie. Zo is hij mede-initiator om de Zuiderzee cup en daarmee de sportieve strijd tussen de voormalige vissersdorpen te laten herleven. Op een mooie zichtlocatie aan de historische haven heeft Reijer de afgelopen jaren een historische verantwoord levende ansichtkaart neergezet. De prachtig herstelde botterhelling heeft tezamen met de naastgelegen Molen “De Hoop” en de nieuwe Vischafslag een grote aantrekkingskracht gekregen voor zowel Harderwijkers als de toeristen die naar Harderwijk komen.

Genomineerden 2014

 Thea en Theo Goosen

Als er mensen al jaren bezig zijn met de belangen van de wijk waar ze in wonen, dan zijn het wel Thea en Theo Goosen. Eerst de Wijkvereniging Stadsdennen en later werd Frankrijk er aan toegevoegd. Ze organiseren binnen en buiten rommelmarkten en afgelopen jaar zelfs in de parkeergarage. Hoe kom je er op. Tientallen cursussen en eigenlijk iedere dag wel een activiteit in de Kiekmure. Dat alles zou zonder Thea’s en Theo’s directe of indirecte invloed niet tot stand zijn gekomen. Zonder elkaar lukt het niet. Theo is de organisator en vergaderbeest en dan komt veelal Thea in beeld voor de uitvoering en zijn steun en toeverlaat. Theo, inmiddels ook uitgegroeid tot belangrijk in het gemeentelijke Wijkplatform Stadsdennen. Theo hier daar penningmeester, activiteiten ontwikkelaar, of gewoon de man naar de gemeente stapt om in zijn wijk iets voor elkaar te krijgen dat een ander niet lukt

Bert Kaasschieter

img_8228kopie

Er gaat of ging geen Sinterklaasviering aan Harderwijk voorbij of Bert was erbij betrokken. Zichtbaar of incognito. Als hoofdpiet of gewoon als Kaas. Alle sinterklaasgebeurens in Harderwijk zijn een succes, maar met die waarbij het landelijk op de TV werd uitgezonden, werd Harderwijk mede dankzij Bert weer eens terecht op de kaart gezet. Geen Koningsdag of Bert zat in het comité en in de Oranjevereniging van Harderwijk. Zo ook bij het juist opgerichte 4 mei comité, ; Bert is erbij. Harderwijk Winterstad, Bert is er bij. En lang niet altijd alleen als bestuurslid, neen Bert is de man die het ook met zijn handen kan. En ook doet. Niets is hem teveel. Kaasschieter is een regelaar in optima forma, waar velen gebruik van maken. En dat dan niet tevergeefs; teveel om op te noemen.

Bert van den Brink

Genomineerden 2013

Marten Foppen
img_3419-1
Marten Foppen is directeur van het Dolfinarium in Harderwijk. Hij is ook bekend van de discussie over dolfijnen en Morgan de Orca in gevangenschap. En dat terwijl in het Dolfinarium al 25 jaar geen dolfijnen worden gehouden die gevangen zijn genomen. Marten Foppen maakt zich daar ook actief sterk voor. Gaat de discussie niet uit de weg, maar weerlegt ze in het openbaar met deskundigheid en stelligheid. Dat was ook op de nationale TV bij Pauw en Witteman te zien. Protestacties bij het Dolfinarium komen regelmatig voor, maar ook daar gaat Foppen met verstand van zake mee om. Ook de zieke Orca, die in Harderwijk werd opgeknapt, maar niet meer zelfstandig in de vrije zee zou kunnen leven, kreeg dankzij Foppen’s team een passende plek. Daar draait Foppen niet omheen. Naast “de mooiste baan van Nederland”, zoals hij zelf zegt, is hij ook buiten de “comfort zone” actief. Op toeristisch gebied is hij bestuurslid van de stichting HaRT, Harderwijk Recreatie en Toerisme. Bovendien is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van St Jansdal.

Zehrâ Sariaslan

Zehrâ Sariaslan is student master Internationaal recht aan de universiteit in Utrecht. Bovendien is ze jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Ze staat inmiddels op de 4de plaats van de PVDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Harderwijk, die in maart worden gehouden. Ze is van Turkse afkomst en heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Voor Nederland was zij dan ook kandidaat om jongeren-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties te zijn. Zij zet zich in voor alles wat met onrecht te maken heeft. In het bijzonder komt zij op voor de rechten van vrouwen. En daar is in de wereld op veel plaatsen nog heel veel aan te verbeteren. Zij heeft zich ondanks haar jeugdige leeftijd al voor veel ingezet. Dat Zehrâ ambitieus is, moge duidelijk zijn.

Frits Sparnaaij

Als er iemand is, die in korte tijd bekend geworden is, dan gaat het om Frits Sparnaaij. Hij woont al jaren in Harderwijk en noemt zich geen Harderwieker maar Medewieker. Vanaf ongeveer het begin van de lokale TV omroep HK13TV zorgde hij voor veel beeldmateriaal. Een nieuwe camera, meer ervaring, een gezonde dosis “wie maakt me wat” en moed bracht hem als interviewer in beeld van zijn eigen camera. Een zeer herkenbare stem. Het zou een Amsterdammer kunnen zijn, maar komt oorspronkelijk uit Aalsmeer. Hij monteert zijn filmpjes zelf en er zijn onderwerpen geweest die hij van tekstcommentaar voorzag. En dat op z’n Frits, dat zal duidelijk. Sparnaaij weet zijn tijd goed te besteden. Hij levert iedere week diverse videoproducties af. Zijn liefde voor sport wordt daardoor wel duidelijk, maar of het nu gaat om het jaarlijkse huttenbouwfeest, een buurtactiviteit, of de Nieuwjaarsduik, Frits kan en zal nauwelijks weigeren en is met camera, statief en microfoon en natuurlijk zelf aanwezig. Op zijn eigen onnavolgbare wijze. Je weet hem met gevleugelde uitspraken als: “maak er wat leuks van” en “gaaf zeg” te waarderen of niet.

Genomineerden 2012

Gerdien Morren
img_9092
Gerdien Morren zet zich al vele jaren in voor de Harderwijkse cultuurhistorie als gids van het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen, als bestuurslid van de Stichting Harderwijk Hanzestad, als lid van het platform Historisch Harderwijk, als lid van de Klankbordgroep Waterfront en verslaggeefster bij de Lokale Omroep in het programma Harderwijk Centraal. In al deze functies vallen haar uitzonderlijke betrokkenheid en haar tomeloze inzet op. Al haar activiteiten verricht zij vanuit een optimistische en constructieve houding. Zij onderkent de economische en toeristische waarde van het Harderwijker culturele erfgoed. Met verve kan zij vertellen over al het moois dat de stad te bieden heeft. Die ambassadeursfunctie oefent zij zowel in Harderwijk als elders – onder meer tijdens Hanzefeesten in Duitsland – uit. Gerdien Morren behoort tot een generatie waarin inzet voor de gemeenschap minder vanzelfsprekend is dan dit bij ouderen het geval is.

Godelieve Vrijhof

Godelieve Vrijhof is de ongekend hard werkende initiator van de Stichting Levende Historie Harderwijk. Het is iemand die dingen voor elkaar krijgt met een grote, positieve dadendrang. Ze weet mensen als geen ander te enthousiasmeren. Niet alleen organisatorisch, maar ook op het gebied van de uitvoering is ze de drijvende kracht. Zij ontwerpt de historisch verantwoorde kostuums voor SLHH en zet ze voor een groot deel zelf in elkaar. Met die energie heeft ze een aantal jaren geleden SLHH opgezet. Godelieve is de motor van een club die op een nieuwe manier de rijke Harderwijkse historie en cultuur in beeld brengt. Ze heeft met haar ideeën de (Hanze-)geschiedenis van Harderwijk toegankelijk gemaakt voor een breed publiek Dankzij haar tomeloze inzet hebben ook Zeewolde, Elburg en Hattem kennis kunnen maken met het Harderwijkse verleden. Haar positieve houding zorgt voor een goede sfeer die uitstraalt naar het bezoekende publiek. Daarmee is ze iemand die zich aan de basis inzet voor de promotie van onze stad en de Hanzestad Harderwijk een herkenbaar gezicht geeft.

Carin Wormsbecher

Carin werd in 2001 onverwacht en ongepland directeur van Drukkerij Wedding. Wedding is een van de oudste nog bestaande bedrijven van Harderwijk (1844). Bij Wedding werken al langere tijd meerdere mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Elders vinden ze geen stageplaats, laat staan werk. Zelfs in deze tijd, waar de grafische industrie zwaar onder druk staat, heeft ze haar nek uitgestoken om de mensen van Proson de mogelijkheid te bieden om hun werk te blijven uitvoeren. Vanaf april 2012 is Carin zelfs een diepere samenwerking aangegaan met de grafische afdeling van Proson. Proson is de sociale werkvoorziening in Ermelo. Ook in moeilijke tijden waarin alle ondernemers voor hete vuren staan, blijft zij positief, eerlijk, transparant en toegankelijk voor haar personeel waardoor de loyaliteit en betrokkenheid 100% blijft. Door de jaren heen heeft Carin aangetoond dat ze maatschappelijk een zeer betrokken en sociaal mens is. Ze is naast directeur van WeddingProson o.a.; voorzitter van Centrum voor de kunsten ’t Klooster in Harderwijk, voorzitter van de Stichting Veluweportaal en ook nog actief binnen het Willem Holtrop Hospice. Bovendien staat de deur altijd open voor mensen die op wat voor manier dan ook buiten het arbeidsproces vallen.

Genomineerden 2011

Bert Kaasschieter
img_8228kopie
Bert Kaasschieter zet zich al jaren in op diverse fronten. Of het nu is voor de kerkgemeenschap waar hij kerkt of als Hoofdpiet van de elk jaar terugkerende Sinterklaasintocht van Harderwijk. Een regelaar in optima forma. Hoe kun je het sinterklaasgebeuren beter onder controle houden, dan zelf de Hoofdpiet te zijn. 26 jaar bestuurservaring en het Hoofdpietenschap leidden tot een van de beste zo niet de beste Sinterklaasintocht in Nederland die op de TV kwam. Andere steden vragen Bert om advies. Hij is ook al meer dan 15 jaar bestuurslid en secretaris van de Oranjevereniging in Harderwijk. Is lid van de activiteitencommissie Samenspel van de Rabobank, die het mogelijk maakt dat ouderen enige uitstapjes per jaar maken. Sinds 1985 is hij actief met de fancy-fair van de Nieuwe kerk in Harderwijk. Voor Bert geen berg te hoog en altijd met een lach.

Wim Kuijkhoven

Wim Kuijkhoven is een man die zich over vrijwel de volle breedte dagelijks inzet voor de Harderwijkse en Hierdense samenleving. Hij is zowel voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) als “motor” van Cultuurpodium Estrado (voorzitter programmeringsstichting Loods 3 en “huismeester” van het geheel). Zijn organisatie en advieservaring helpen hem daarbij prima. Hij schuwt het niet om harde maatregelen te nemen als hij “lijken in de kast vindt” en er echt opgetreden moet worden. Zijn totale optreden illustreert zijn betrokkenheid bij jong en oud in onze gemeente. Binnen de verschillende organisaties doet hij “handwerk” en “hoofdwerk”: hij schrijft beleidsplannen, maar sjouwt ook met tafels en stoelen. Gedurende enkele jaren was hij bestuurslid van Harderwijk FM en sinds de oprichting van HK13 TV beheert hij vanuit het bestuur de portefeuille programmering. Zijn brede kijk en zijn grote netwerk zijn voor hem en de gemeenschap onmisbaar.

Johan van der Sluis
img_1567
Johan van der Sluis was in 2004 al eerder genomineerd voor zijn vele activiteiten in Harderwijk. Daarna is hij gewoon doorgegaan. Volgens de overlevering zou Harderwijk al in 1280 bij de Duitse Hanze horen. Van der Sluis zorgde er met groot enthousiasme voor dat Harderwijk de afgelopen jaren weer een echte Hanzestad werd en de succesvolle Hanzedagen zijn het bewijs van zijn succesvol werken daaraan. Ook was hij nog vele jaren voorzitter van de Ondernemers-vereniging Binnenstad en stopte daar pas mee, toen die activiteiten werden op- en overgenomen in de Stichting Centrummanagement Harderwijk. Hij is mede-initiatiefnemer en nog steeds penningmeester van de Stichting HaRT, Harderwijk Recreatie en Toerisme, het lokale platform voor ondernemers op recreatief-toeristisch gebied en organisatoren van evenementen in Harderwijk en Hierden. Als laatste willen we niet onvermeld laten dat hij namens de ondernemers van de binnenstad veel ondersteuning heeft gegeven aan de ontwikkelingen rond Parkeergarage Houtwal.

Genomineerden 2010

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong toont zich al vele jaren als een zeer betrokken Harderwijker, niet alleen in de politiek maar ook in het verenigingsleven. De ene keer op de voorgrond maar meestal opererend op de achtergrond om alles in goede banen te leiden.

Hij is met name actief (geweest) als:

 • Bestuurslid bij de Junior Kamer NW Veluwe sinds 1999. Door zijn vele initiatieven en activiteiten is hij benoemd tot erelid;
 • Raadslid voor het CDA sinds 2002 en later fractievoorzitter. Opmerkelijk is zijn kennis van zaken (“hij kent zijn stukken”) en zijn doelgerichte aanpak om het Harderwijkse belang te dienen in samenwerking met zowel de coalitie als oppositie. zuivere beoordeling van zaken;
 • Lid dagelijks bestuur van het CDA sinds 2010;
 • (Interim-) voorzitter van de oudheidkundige vereniging Herderewich sinds 2008;
 • Voorzitter van de oranjevereniging waarbij hij een tomeloze inzet toont om de feesten goed te organiseren (sinds 2008);
 • Voorzitter van de Stichting Landelijke Intocht Sinterklaas 2010.

Jeroen de Jong is niet alleen voorzitter van deze laatste stichting. Hij was de initiatiefnemer voor het naar Harderwijk halen van Sinterklaas. Als geen ander begreep hij hoe goed het voor Harderwijk zou zijn om de stad hiermee eens op een andere wijze op de kaart te zetten. Bij aankomst kreeg Sinterklaas en zijn Pieten samen met de burgemeester alle aandacht, maar Jeroen de Jong was degene die het vele voorbereidende werk geinitieerd en gecoordineerd heeft. En als Harderwijkers kijken we met gepaste trots terug op 5 december 2010.

Marcel C. Schipper

img_4295

Marcel C. Schipper ontplooit en ontplooide tal van maatschappelijke activiteiten in Harderwijk, waarvan de meest recente onze gemeente ook landelijke uitstraling geven.

Deze activiteiten waren/zijn:

 • Secretaris van de stichting Theaterwerkplaats Harderwijk (1998-2003);
 • Secretaris van het Centrum voor de Kunsten ‘t Klooster. Hij verzette heel veel werk in de periode van de verbouwing en de heropening. (1998-2006);
 • Lid van de Jonge Ondernemers Harderwijk. In dit gremium is hij o.a. de man die telkens met nieuwe ideeen komt (v.a. 2006);
 • Als voormalig bestuurslid van de Stichting Haringparty Harderwijk leerde men hem al snel kennen als de man met de vele initiatieven, die vrijwel niets teveel is. Samen met vele andere ondernemers van de JONH heeft hij Harderwijk landelijk op de kaart gezet (2006-2008);
 • In 2006 als initiatiefnemer van Harderwijk Op IJs. Zonder zijn inspiratie en praktisch handelen zou Harderwijk op IJs niet de kwaliteit hebben bereikt, die het nu heeft;
 • In 2009 als mede-initiatiefnemer van het Manifest Harderwijk 2010, waarin wordt opgeroepen tot profilering van Harderwijk als stad met een rijkdom aan culturele, cultuurhistorische en sportieve activiteiten en evenementen;
 • In 2010 als motor van de club die de nationale intocht van Sinterklaas heeft georganiseerd.

Marcel Schipper is bereid om op tal van terreinen de plaatselijke samenleving te dienen. Als veertiger is hij een van de voorbeelden van zijn generatie die in Harderwijk maatschappelijke activiteiten ontplooien. Kortom, Marcel Schipper leverde en levert een wezenlijke bijdrage aan de sociale cohesie van onze plaatselijke samenleving. Overal waar hij meedoet is hij aanjager en initiator, maar ook iemand die juist het uitvoerende werk niet schuwt.

Wilma Schouten-Dijkstra

Vanaf het begin van de oprichting van de kerk in Drielanden, spant mevrouw Wilma Schouten zich met enorm veel inzet in: Zij begeleidt elke zondag twee erediensten en bovendien is zij ook actief bij fundraising activiteiten voor het nieuwe kerkelijk centrum De Regenboog.

Daarnaast verzorgt/verzorgde zij op zeer vakkundige wijze:

 • ieder kwartaal de muzikale begeleiding bij de herdenkingsdienst van de overleden bewoners van Sonnevanck om de nabestaanden te helpen het verdriet te verwerken;
 • de muzikale begeleiding bij afscheidsdiensten in het Willem Holtrop Hospice te Ermelo;
 • als repetitor de begeleiding van het Harderwijks Mannenkoor De Veluwse Zangers (sinds 2007);
 • als repetitor van de Aalzangers bij de voorbereiding voor hun CD-opnames;
 • de begeleiding van Praiseband “Shine” als fluitist;
 • bij de cabaretgroep “Placebo” van het St. Jansdal Ziekenhuis de begeleiding als pianist.

Daarbij dient te worden opgemerkt te worden dat Wilma Schouten met haar zeer positieve uitstraling een zeer prettige persoon is om mee samen te werken (“ze straalt altijd”). Waar verder op sociaal en muzikaal vlak in Harderwijk iets te doen is, zul je Wilma Schouten vinden om haar bijdrage te doen. Wat betreft haar inzet wordt ze gekenschetst als een “elastiek qua tijd en creativiteit”. Ze heeft altijd weer ideeen en tijd voor zaken die nog moeten geschieden.

Genomineerden 2009

Richelle Laurijsen
Argumentatie van referent:

” Met haar campagne: ‘Kanker verziekt je taal’ heeft de Harderwijkse Richelle Laurijsen in 2009 een beweging in gang gezet om het woord ‘kanker’ als scheldwoord te weren uit onze taal.

De inmiddels op 16 jarige leeftijd overleden Richelle was zelf kankerpatiënte (botkanker) en heeft daardoor ervaren hoe het onheuse gebruik van dit woord kwetsend is voor patiënten en andere betrokkenen. De tijd die haar in 2009 nog gegund was wilde ze dan ook gebruiken om anderen duidelijk te maken dat het gevloek met kanker niet thuis hoort in onze taal en alleen onnodig pijnlijke emoties oplevert.

Haar focus was in eerste instantie gericht op haar eigen omgeving, maar haar idee sloeg zo goed aan dat met steun van haar school, haar ouders en bereidwillige ondernemingen in september 2009 een campagne werd samengesteld. Deze campagne was met name gericht op de jeugd en dan met name op scholen en sportverenigingen. Er kwamen posters, flyers, t-shirts, een website en zowaar een professionele presentatie met rapper Darryl om haar leuze ‘Kanker verziekt je taal’ onder de aandacht te brengen. Dat is zeker gelukt. De actie verkreeg via tv-programma’s als het Jeugdjournaal en ‘Hart van Nederland’ snel landelijke bekendheid. Een prachtig succes voor de zieke Richelle die daarmee nog een droom in vervulling zag gaan.

Richelle is op 21 november 2009 overleden, maar de stichting Rilax (RI=Richelle, LA=Laurijsen en X = stop) gaat onder de hoede van haar ouders Menno en Hélène Laurijsen door met het uitdragen van Richelle’ doelen. Inmiddels zijn er vele scholen en sportverenigingen die haar promotiematerialen gebruiken om jongeren bewust te maken van hun woordgebruik. Er zijn inmiddels zo’n 10.000 posters en 500 t-shirts verstuurd naar alle uithoeken van Nederland. Of het uiteindelijk succes zal hebben is (nog) niet te meten, maar de duizenden reacties bewijzen dat velen haar actie een warm hart toedragen en verder gesteund moet worden. De eerste winst is dat jongeren nu durven uit te komen voor hun ergernis en anderen aanspreken om het woord kanker te mijden als scheldwoord.

Harderwijk mag trots zijn op Richelle. Een ware heldin die zelf de oneerlijke strijd tegen de ziekte Kanker verloren heeft, maar met haar boodschap wel velen de inspiratie heeft gegeven om onze taal te zuiveren van het woord kanker als scheldwoord. Haar nominatie voor Harderwijker van het Jaar 2009 lijkt daarom niet meer dan logisch.

Genomineerden 2008

De heer E. Jacobs
img_7852
Argumentatie van referent:

” De heer Jacobs vervult een bijzondere rol in met name de Hierdense gemeenschap. Ook in de Harderwijker samenleving is de heer Jacobs zeker geen onbekende.

De heer Jacobs voelde als inwoner van Hierden zich enorm aangetrokken tot allerlei maatschappelijke initiatieven. Ook in de persoonlijke sfeer heeft de heer Jacobs zich het lot van velen aangetrokken en is menigeen behulpzaam geweest bij het zoeken van oplossingen.

De heer Jacobs heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder aimabel mens met een “hart” voor de Harderwijkse samenleving. Stabiel, integer, behulpzaam, initiëren, organiseren en nooit op de voorgrond tredend is het profiel van betrokkene. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het onderstaande feiten-beeld:

 • Buurtvereniging Hierden (Dorpshuis), functie secretaris (sinds 2004);
 • Veluwade, functie voorzitter (sinds 1996)
 • Verenigde Veluwse Koren, functie penningmeester (sinds 2005);
 • Stichting Sportzaal Hierden, functie penningmeester (sinds 1990);
 • Rommelmarkt Hierden, functie voorzitter (sinds 1987);
 • Diverse bestuurs-en adviesfuncties bij (zijn) voetbalvereniging Hierden (levenslang)


Naast deze formele bestuurstaken is de heer op ad hoc én pro deo basis actief bij:

 • Stichting Harderwijk op IJs als financieel adviseur en als accountant bij de samenstelling van de jaarrekeningen en overige (fiscale) financiële stukken (sinds 2007);
 • Financieel adviseur bij zwem- en poloclub De Woelwaters in Harderwijk en heeft de laatste jaren zich ook voor die sportvereniging ingezet om niet alleen professionele jaarstukken te produceren maar ook duidelijkheid te scheppen in hun financiële administratie.
 • De organisatie van het jaarlijkse internationale Znojmo Stedenband jeugdvoetbaltoernooi voor A-junioren. Sinds 2000 is Hierdense jeugdselectie samen met de Stichting Harderwijk-Znojmo tijdens dat toernooi aanwezig. In 2006 heeft Hierden de organisatie op zich genomen en met name de niet geringe financiële aspecten van de sportuitwisselingen alsmede de organisatie voor 7 landenteams in 2006 zijn geheel door de heer Jacobs op een bewonderswaardige wijze begeleid.

De heer N. de Jong

Argumentatie van referent:

” De heer Niek de Jong is ruim 27 jaar lid van het bestuur van de oudheidkundige vereniging Herderewich, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Deze stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis der geschiedenis, en het bijdragen aan het behoud van het historische karakter van Harderwijk en Hierden. Hij is de vraagbaak voor de geschiedenis van onze binnenstad en ver daarbuiten. Vanuit zijn deskundigheid veel gevraagd om toelichting te geven op tal van onderwerpen op dit terrein. Opgravingen worden van documenten voorzien van zijn hand, alsmede onderzoeker bij het streekachivariaat Noordwest-veluwe. Daarbij al 23 jaar de trekker en coördinator van de Open Monumentendag in Harderwijk, en pas redactielid van de H.R. reeks Harderwijk. Ook als lid en mede denker van de werkgroepen Waterfront en Binnenstad, welke onderwerpen hem zeer aan het hart gaan.

Daarnaast is hij in het verleden actief geweest als medewerker/oprichter Politiek café en voorzitter en secretaris PvdA Harderwijk. Naast zijn voorzitterschap van Herderewich, zet hij zich ook in als bestuurslid van “Vrienden van de Grote Kerk”, is hij lid van de Straatnamencommissie en de gemeentelijke Monumentencommissie. Naast deze bestuursfuncties is hij ook nog actief als schrijver van diverse artikelen en boeken (o.a. Straatnamenboek), en als spreker voor de lokale radio over historische fietstochten en vertellingen voor ouderen (i.s.m. de SWO). Toch wel bijzonder voor een onderwijzer die geboren is in Enkhuizen en inmiddels zijn liefde gevonden heeft in de stad Harderwijk. ”

Mevrouw A.M. van Rinsum

Argumentatie van referent:

” Mieke van Rinsum is van beroep radiotherpeutisch laborant in het Isala ziekenhuis te Zwolle, waar zij mensen met kanker bestraald en begeleid.

Daarnaast is Mieke van Rinsum al 20 jaar actief in verschillende organisaties in Harderwijk. Zo is zij mede initiatiefneemster geweest van het opzetten van de Wereldwinkel in Harderwijk. Vanaf het begin tot aan 2000 was mevrouw Van Rinsum actief als vrijwilligster op de markt en in de winkel als vrijwilligster. Tevens was zij bestuurslid en penningmeester van de Wereldwinkel.

Door haar functie komt mevrouw Van Rinsum veel in aanraking met kankerpatienten die zij bestraald. Om deze groep mensen tijdens en na de behandelingen verder te helpen, heeft zij samen met een aantal gelijkgestemden in Harderwijk de stichting De Maretak Veluwe in het leven geroepen. Deze stichting wil ondersteuning bieden en zoekt voor mensen met kanker en hun naasten, naar mogelijkheden het leven vorm te geven en de eigen kracht weer terug te vinden. De stichting heeft inmiddels vanuit verschillende organisaties financiele hulp gekregen waardoor zij van start is gegaan met een inloophuis. Hiervoor beschikt de stichting over een ruimte van het verpleeghuis “de Aanleg” maar samen met de andere bestuursleden kijkt mevrouw Van Rinsum al naarstig uit naar een eigen ruimte.

Naast al deze activiteiten is mevrouw Van Rinsum sinds 2005 ook redactielid van de Ruilkring Lets Harderwijk. ”
Mevrouw J. Spaan-Foppen

Argumentatie van referent:

” Jannie Spaan-Foppen is een echte Harderwijker met hart voor mens en maatschappij. Eenmaal ergens bij, dan blijft ze dat ook. De maximale zittingperiode in een bestuur haalt zij. Haar netwerk is groot en iedereen kent haar ook; een bezige bij voor en achter de schermen.

Haar activiteiten in de afgelopen jaar waren:

Binnen het Rode Kruis (afdeling Harderwijk) is Jannie Spaan actief in de organisatie van het EHBO-team zoals dat ingezet wordt bij evenementen. Ze is al 35 jaar lid waarvan 25 jaar als coördinator. Haar aanwezigheid zal velen niet ontgaan zijn bij de ijsbaan, de Sing In door het Baken in Theater Harderwijk, de Boeldag van de Oude Kerk, de Botterij- en Visserijdagen. Jannie Spaan heeft van het Rode Kruis een zeer hoge onderscheiding ontvangen voor al haar aktiviteiten

Daarnaast is Jannie Spaan al sinds 1980 een enthousiaste gids bij de Oude Kerk (aan het Kerkplein). Door haar jarenlange betrokkenheid en haar kennis van de bijzondere muurschilderingen is zij inmiddels een vraagbaak voor vele belangstellenden. Binnen de kerk is zij ook nog actief in de Commissie Kinderbijbelclub, die activiteiten voor basisschool-kinderen organiseert in de krokusvakantie. Een hele week lang zorgt ze iedere ochtend voor het knutselen, de muziek en een bijbelverhaal. Aanvankelijk was dit op één locatie, nu in bijna elke wijk van Harderwijk en ook in Hierden.

Al meer dan 10 jaar is Jannie Spaan bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO inmiddels omgevormd tot een stichting). Als bestuurslid was zij ook mentor respectievelijk lid van de bezinningscommissie van basisschool De Rank. Op verschillende basisscholen geeft mevrouw Spaan ook nog eens EHBO lessen voor kinderen.

Haar activiteiten en inzet blijven niet onopgemerkt aangezien mw Spaan reeds is gelauwerd met een koninklijke onderscheiding, het zilveren bottertje en een bijzonder hoge onderscheiding van het Rode Kruis.

Mw Spaan-Foppen wordt door vele gewaardeerd omdat ze niet alleen de handen uit de mouwen steekt, maar ook actief meedenkt bij nieuwe activiteiten. ”

Genomineerden 2007

De heer Ds. H. Brandsen

“Ds. Harry Brandsen is predikant in het verpleeghuis Sonnevanck. De wijze waarop hij zich daar manifesteert is van grote klasse. De bewoners van Sonnevanck (overwegend mensen van hoge leeftijd) waarderen allemaal zijn tomeloze inzet (bijna 24 uur per dag) en zijn enorme persoonlijke betrokkenheid bij deze mensen. Zijn positieve uitstraling in combinatie met het stuk persoonlijke aandacht voor iedereen geeft veel mensen in hun laatste levensfase een ongekende bemoediging. Ook worden de medewerkers en de talloze vrijwilligers van Sonnevanck door zijn houding iedere keer weer extra gemotiveerd. Een ware inspirator!”

De heer P. Dijkstra

“Piet Dijkstra is ondanks zijn hogere leeftijd nog steeds een Harderwijker die met zijn positieve instelling zijn steentje bijdraagt aan onze gemeenschap. Sinds 1970 heeft hij vele bestuursfuncties bekleed; in de politiek, bij de Cai, de Monumentencommissie, de Oranjevereniging en het Rode Kruis (en nog veel meer). Daarnaast was/is hij zeer betrokken bij allerlei activiteiten op Sonnevanck en het St Jansdal. Mensen die op enigerlei wijze het pad van Dijkstra gekruisd hebben mogen rekenen op zijn blijvende aandacht. Zo bezoekt hij bijna dagelijks mensen die door het overlijden van een partner alleen achterbleven.Ook bij ziekte – juist bij ziekte en opname in een ziekenhuis of verpleeginstelling – blijft hij mensen trouw bezoeken.”

Mevrouw H.J.M. Maas

“Henriette Maas is al 8 jaar voorzitter van de St. Wereldwinkel Harderwijk. Na de transformatie van de Wereldwinkel in 2005 heeft zij zich in de afgelopen jaren bijzonder ingezet voor een nieuwe representatieve locatie in Harderwijk. Na een start achter de marktkraam, is de Wereldwinkel is onlangs verhuisd van de Smeepoorterbrink naar het nieuwe pand in de Luttekepoortstraat. Wat eerst een afbraakpand was, is nu een representatieve winkel aan de poort van de binnenstad van Harderwijk. Een prachtige winkel op een markante plek in Harderwijk. Net zoals het nieuwe onderkomen voor de Wereldwinkel is ook Henriette Maas een aanwinst voor Harderwijk.”

De heer A. Nazligul

“De heer Ahmet Nazligul heeft zich de afgelopen jaren en met name in 2007 zeer ingezet voor de Harderwijker samenleving. Dit heeft hij gedaan op zeer verschillende momenten in verschillende organisaties en op diverse plekken. Hierbij heeft hij ondanks dat hij zelf van Turkse afkomst is geen onderscheid gemaakt tussen etniciteiten. Telkens ging het om verzoening, dialoog en sociale cohesie. Juist deze aspecten heeft de maatschappij van nu nodig en hij weet met vele vrijwillers uit verschillende bevolkingsgroepen ouderwets, gezellig samen activiteiten te organiseren. Tenslotte zijn de vrijwilligers het cement van de samenleving.”

Bij de SBBH is dhr. Nazligul secretaris. Buiten deze functie is hij een manusje van alles binnen de organisatie. Hij heeft bij elke activiteit een flinke vinger in de pap. Hij regelt en organiseert allerlei zaken zowel intern als extern. Zoals kontakten met het vrijwilligerswerk, gemeente Harderwijk, lokale organisaties etc. Naast de SBBH werkt dhr Nazligul ook als vrijwilliger bij andere organisaties zoals:
a)       Hij is lid van de Programmaraad Harderwijk en adviseert CAI jaarlijks met de tv en radio zenders.
b)       Hij zit in de Medezeggenschapsraad van de (IBS) Al Islaah in Harderwijk. Het is een school in oprichting, dus dhr. Nazligul is af en toe erg druk met MR vergaderingen buiten de SBBH.
c)       Hij heeft een jaar in het bestuur van Welzijn op Maat gezeten als bestuurder, maar heeft ook heel veel samen georganiseerd met Welzijn Op maat zoals:

 • het debat over de Franse rellen in Harderwijk
 • Mission Impossible 2006/2007
 • de Integratie quiz en nog veel meer

d)       Hij helpt en ondersteunt de Turkse en Marokkaanse moskeeën bij het organiseren van activiteiten.
e)       Hij overlegt regelmatig met de Marokkaanse vereniging en organiseert samen activiteiten voor heel Harderwijk.

De grootste bewondering is dat hij dit al jaren erg gedreven doet. Zonder het bijltje erbij neer te leggen. Vaak is het erg moeizaam en moeilijk werk. Het lukt hem om allochtonen te motiveren en ook bij Mission Impossible 2007 heeft hij weer veel jongeren erbij kunnen betrekken en aan het eind van de activiteit heeft hij ook nog jongeren enthousiast kunnen maken om blijvende vrijwilligerswerk te doen. Een dame van 15 jaar gaat binnenkort vrijwilligerswerk doen bij de Aanleg/Egelantier. Zij wil graag werken met ouderen. Een andere meisje van dezelfde leeftijd wil iets met kinderen doen. Twee andere jongens willen wat voor hun wijk betekenen. Daar is dhr. Nazligul druk mee bezig om voor deze jongeren een gepaste vrijwilligerswerk te vinden uit zijn netwerk kringen.

Kortom, het vrijwilligerswerk zit bij dhr. Nazligul in zijn bloed. Hij zet zich met al zijn energie in om een klus te klaren. Van hem mag er geen een ding fout gaan. Het helpen van anderen of het zien genieten van anderen geeft hem nieuwe energie en doorzettingsvermogen. Hij vindt dat vrijwilligerswerk er gewoon bij hoort.

De heer D.H. van Rhee

img_1952
Argumentatie van referent:

“Dim van Rhee, een markant figuur in Harderwijk. Bescheiden, integer, een groot gevoel voor humor. Hij heeft zich al jaren verdienstelijk gemaakt op allerlei gebieden binnen Harderwijk. Een paar voorbeelden:

 • Voorzitter stichting “Harderwijk op ijs”
 • Initiatiefnemer om te komen tot een zo volledig mogelijke lijst van op zee omgekomen Harderwijker vissers
 • Voorzitter Stedenband Harderwijk-Znojmo
 • Initiatiefnemer werkgroep Stadsdichter Harderwijk
 • Voorzitter Harderwijk FM
 • Presentator en samensteller van het Groot Harderwijks Dictee
 • Voorzitter Welstandscommissie
 • Organisator Harderwijkse Kennisquiz

Dit is een beperkte greep uit de vele initiatieven die door Dim van Rhee zijn ontplooid. Kortom een veelzijdig mens, die een groot deel van zijn tijd gebruikt ten dienste van de Harderwijkse gemeenschap.”

Genomineerden 2006

De heer R.N. (Rob) Spierenburg

Om het 15-jarig bestaan van de Visserijdag te vieren heeft het toenmalig bestuur van de Stichting Visserijdag Rob Spierenburg 10 jaar geleden gevraagd om eenmalig in het gelegenheidsbestuur van de Stichting plaats te nemen. De 15e Visserijdag werd destijds grootser aangepakt en dit bleek zo’n succes te zijn dat men heeft besloten om met deze opzet door te gaan. Rob zit dus al 10 jaar bij ‘de club’. Vele prominente Nederlanders (bijv. commissaris der koningin) leveren aan de visserijdag een bijdrage. Harderwijk staat hierdoor met dit evenement op de kaart Rob is eveneens de voorzitter van de Harderwijker Botterstichting. Mede dank zij Rob heeft de Stichting zo’n 1 1/2 jaar geleden een tweede botter kunnen aanschaffen de HK22. Rob is dan wel de voorzitter van beide stichtingen maar hij bestuurt zeker niet vanaf een afstand. Hij is nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Hij enthousiasmeert zijn medebestuursleden en vrijwilligers, zoekt en vindt sponsoren en is een geweldige motivator. Ook staat het behoud van ons historisch (varend) erfgoed hoog bij hem in het vaandel. Hij vindt het zeer belangrijk dat in het heden het verleden ook de nodige aandacht krijgt. De Stichting heeft ca. 3 jaar geleden dan ook een boek over het visserijverleden van Harderwijk uitgegeven en het zou best eens kunnen dat dit boek een vervolg krijgt. Dit jaar is de 25e Visserijdag een feit. De organisatie hiervan kost veel tijd en energie maar Rob zet zich, samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers, wederom onvoorwaardelijk in om hiervan een grootste dag te maken. Daarbij moet aangetekend worden dat dit prachtige evenement (met de hulp van enkele sponsoren) door de Stichting zelf wordt bekostigd. Ook de Harderwijker Botterstichting vaart er wel bij (mede) dank zij Rob. Botters zijn historische vaartuigen die veel aandacht en onderhoud nodig hebben. Mede dank zij Rob zijn gedrevenheid genereert de Stichting jaarlijks voldoende geld om de beide botters in de vaart te houden. Dit betekent wederom dat Rob ‘de boer op gaat’ om sponsoren te vinden en particulieren en bedrijven enthousiast te maken om een dag(deel) 1 van de botters te huren. Alleen hierom al is Rob Spierenburg de perfecte kandidaat om ‘Harderwijker van het jaar te worden’!

De heer E.(Evert) Schuit

Overzicht activiteiten Evert Schuit voor WV de IJsselstreek en de gemeente Harderwijk Mede door hem is er binnen de gemeente grenzen van Harderwijk sinds vele jaren wielrennen. De ronde van Hierden en Harderwijk organiseert hij al vele vele jaren. De Parel van de Veluwe (klassieker) staat bij vele wielerploegen op het verlanglijstje om te mogen rijden. Elk jaar weer geven zich veel meer ploegen op dan dat er volgens de regels van de KNWU mogen rijden. Voor de wielersport een Parel, maar ook voor een ieder een hele leuke dag om het wielrennen van dichtbij mee te maken. De veldrit is een apart verhaal: in de laatste jaren is deze wedstrijd uitgegroeid van een klein wedstrijdje tot een veldrit met aanzien. De wereldtop staat hier elk jaar weer aan de start. Met deze wedstrijd behaalt Harderwijk de wereldpers en komt deze wedstrijd ook op tv. Persoonlijk is het in Evert te prijzen dat hij zich zoveel jaren heeft blijven inzetten voor de sport; wat gezien zijn leeftijd en de economische ontwikkelingen er niet makkelijker op is geworden

De heer Th.(Theo) Bos

Hierdenaar Theo Bos is donderdagavond 21 december in de RAI in Amsterdam gekozen tot Nationaal Sportman van het jaar 2006. Baanwielrenner Bos ontving de Jaap Edentrofee uit handen van Erik Dekker, ex wielrenner en momenteel ploegleider bij de Rabo bank. Plaatsgenoot Theo Bos veroverde tijdens de WK in Bordeaux de twee mondiale titels op de sprint en keirin. Vorige week zaterdag was Theo Bos in Moskou de snelste man ter wereld op de fiets. Met een zogenaamde vliegende start bleef Theo met een eindtijd van 9.774 onder de 10 seconden over een afstand van 200 meter. Een zeer bijzondere prestatie omdat het record van 11.0 rond sinds jaren op naam stond van Arie van Vliet. Theo Bos heeft Harderwijk ook in 2006 weer prima op de kaart gezet. Een sporter van wereldklasse en eentje om trots op te zijn. Wat mij betreft een uiterst serieuze kandidaat voor: Harderwijker van het jaar 2006.

J.W. en J. (Jan en Janny) Klein

Niet alleen gezamenlijk maar ook individueel hebben de heer en mevrouw Klein veel inzet getoond voor de Harderwijkse gemeenschap. De heer Klein: De enorme inzet die door de heer Klein de afgelopen decennia is getoond op allerlei terreinen van de samenleving is meer dan bewonderenswaardig. Ik noem hier maar even op: bestuur Centrale Woningstichting, bestuur CAI, bestuur VVH, bestuur Ginkgo Biloba, bestuur Vrienden van de Veluwse Zangers, raadslid, wethouder, initiatiefnemer poëzieroute etc. etc. Klein-Beishuizen zijn verricht: naast haar baan als remedial teacher heeft Janny zich de afgelopen decennia ingezet voor: de Filmkring Harderwijk; huiscatechesatiegroepen; de gehandicaptensport (Club Extra); de lokale politiek (PPR, Groen Links en Progressief Harderwijk); concertcommissie van het Catharina’s Choir & Orchestra en zingt ook mee in het koor; de Stichting Catharinakapel; de poëzieroute in Harderwijk.

De heer E.J. (Eef) Wemes

d5-30-01-2007-208

Al vele jaren is Eef Wemes Voorzitter van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen in het ziekenhuis. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis vallen. Daarnaast is Eef Wemes ook lid van het comité Overbruggen van het St.Jansdal. Dit comitú heeft als doel om naast de bouw met hout, cement en steen van een aantal nieuwe voorzieningen in het ziekenhuis (waaronder de nieuwe brug voor spoedeisende hulp) ook met het hart aan nieuwe voorzieningen te werken. Die voorzieningen zijn een familiekamer op de spoedeisende hulp van het St Jansdal en een familiehuis bij het adoptieziekenhuis, het St Mary’s Hospital, in Ghana, Verder op lokaal niveau is Eef Wemes betrokken als bestuurslid bij de Stichting Kulting Harderwijk. Deze stichting organiseert eenmaal per jaar een manifestatie in de maand mei als afsluiting van het culturele seizoen. Hierbij kan iedereen zijn of haar artistieke en of creatieve kunstvorm aan een breed publiek tonen, met het doel om die kunstvorm met anderen te delen en ervaringen uit te wisselen. Naast deze lokale activiteiten is Eef Wemes ook actief als bestuurslid Stichting As You Like It. De doelstelling van deze Stichting is het bevorderen van aansprekende eigentijdse kunst (waarbij het accent ligt op muziek) en zodoende een steentje bij te dragen aan het dichten van de kloof tussen publiek en kunst. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, treedt Eef Wemes regelmatig op als veilingmeester voor veilingen van diverse goede doelen.

Genomineerden 2005

Mevrouw A. (Ali) de Ruiter

“Ali is sinds 1986 vrijwilliger bij de Dierenweide. Zij doet haar werk veelal op de achtergrond en door haar bescheidenheid valt zij voor buitenstaanders dan ook niet op. Maar wie in de Stadsweiden over Ali praat, praat over de Dierenweide en mede dankzij haar jarenlange uitmuntende inzet en zeer grote steun aan iedere vrijwilligers is de Dierenweide geworden wat het nu is.”

De heer L. (Liek) Mulder

“Liek Mulder is een grote wegbereider voor het leggen van goede contacten tussen de Turkse en Marokkaanse en andere allochtone groepen met de Harderwijkse bevolking! Allerlei initiatieven komen van de grond via zijn goede ontacten met de voormannen en vrouwen van de Turkse en Marokkaamse samenleving. Juist in deze tijd doet hij geweldig goed werk op dit gebied. Liek Mulder was in zijn werkzame leven als docent bij het C.C.N.Veluwe al bij het museum betrokken toen er allerhande lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs moest worden opgesteld. Hij hielp het museum bij de samenstelling ervan en zorgde ervoor dat het bij de docenten van het CCNV werd opgenomen. In die periode spraken wij samen ook over het opstarten van een reeks historische uitgaven die een lokaal onderwerp betreffen en als niet commercieel kunnen worden aangemerkt. Voor zulke uitgaven is normaliter geen kanaal beschikbaar om deze te realiseren. De oplage is veelal te klein en wie is bij machte om de opstartkosten te financieren? Liek startte het overleg met de besturen van het Burgerweeshuis + de Vereniging Vrienden van het Veluws Museum + de Stichting Veluws Museum en zo kwam op 2 okt. 1995 een convenant tot stand waarmee de Harderwijk Reeks werd opgericht. Er ging gezamenlijk wat geld in een pot en daarmee konden de opstartkosten worden gedragen. Liek was bereid de functie van eindredacteur op zich te nemen, een functie die hij nog steeds vervult. Op deze wijze verscheen in 1997/1998 het eerste deel “Nooit Uitgeblust” en kwam in 2005 het 11e deel in de reeks “100 jaar Sonnevanck” uit. Voor dit voorjaar staat het 12e deel op de rol, kortom: de reeks gaat gewoon door. In het museum is Liek ook al zo’n 5 jaar betrokken bij de CKV-projecten die wij voor het voortgezet onderwijs organiseren. Hij begeleidt de leerlingen jaarlijks bij de speurtocht in het museum en adviseert ons op inhoudelijk gebied omtrent de didactische eisen die voor zo’n project gelden.”

De heer K. (Klaas) Uit de Bosch

“Klaas Uit de Bosch, bekend van de cafetaria in de Smeepoortstraat en later van Cafetaria Frankrijk in Hierden is er mee gestopt. Hij was voor jong en oud een begrip geworden. Iedereen kon bij hem terecht voor praatje en wat extra aandacht. Ook bij problemen had hij altijd een luisterend oor en probeerde bij te dragen aan een oplossing.”

De heer M.M. (Sjors) de Krijger

“Sjors de Krijger is al vele jaren actief als voorzitter van Aaltjesdag. Dit jaarlijkse evenement in Harderwijk bestaat sinds 1980 toen de nieuwe boulevard geopend werd. Sindsdien heeft Aaltjesdag landelijke bekendheid gekregen en trekt het mensen uit alle delen van Nederland. Binnen de organisatiecommissie heeft Sjors al vele functies bekleed en Sjors is ook niet te beroerd om daarbij de handen uit de mouwen te steken. Het organiseren van feesten zit Sjors de Krijger zeker in het bloed. Sjors is namelijk ook jaren Prins Carnaval geweest. Dat benadrukt nogmaals zijn gedrevenheid om evenementen te organiseren voor de Harderwijkse gemeenschap.”

Mevrouw B. (Bep) van Aken
“Bep van Aken is een hard werkende ondernemer. Na het overlijden van haar man Jan, heeft zij de reeds jaren bestaande verfwinkel en schildersbedrijf in eerste instantie geheel in haar eentje verder geleid. Daarnaast heeft zij het moederschap van haar dochters ook geheel op zich gekregen. Uiteindelijk zijn haar dochters allemaal goed opgegroeid en terecht gekomen. Ook haar inzet voor de Harderwijkse Ondernemers heeft zij duidelijk getoond. Niet te vergeten haar werkzaamheden voor de Oranje vereniging. Daarin heeft zij haar voetsporen verdiend.”

Genomineerden 2004

Mevrouw A. de Lange

“Adrie de Lange is al meer dan 30 jaar vrijwilligster bij Voetbalvereniging VVOG. De kantinewerkzaamheden en de financiële administratie zijn haar verantwoordelijkheid. Hiervoor moet zij regelmatig s avonds thuis zijn en in de weekenden vroeg op de vereniging om mensen van kasgeld te voorzien. Daarnaast zit in het bestuur van het kerkkoor van de Stadsdennenkerk.”

De heer J. Fijn van Draat

“Johan Fijn van Draat bekleedt sinds enkele jareneen aantal onbetaalde functies. Hij zet zich met veel verve in bij: het Filmhuis, het milieucentrum, Patiëntenraad St. Jansdal en de Cliëntenraad Icare en nog enkele zaken. Johan Fijn van Draat is bescheiden, hardwerkend en beslist geen bobo de zo nodig vooraan moet staan, maar een doodgewoon burger die zich op een onopvallende manier belangeloos inzet op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein.”

De heer Vd Sluis

img_1567

“Johan van der Sluis heeft 23 jaar namens de Ondernemersverniging Binnenstad de Sinterklaasintochten verzorgd. Hij is 6 jaar voorzitter van Voetbalvereniging Zwart-Wit geweest met 5 kampioenschappen op rij. Daarnaast is hij inspirator van de Hoogstraat activiteiten. Vanwege zijn gezondheid heeft hij e.e.a. moeten afbouwen maar hij is nu nog bestuurslid van de Oranjevereniging.”

De heer Van Zundert

“Jack van Zundert zet zich als voorzitter van de wijkvereniging Stadsweiden in voor het sociaal woon- en leefklimaat van de bewoners van Stadsweiden. Hij heeft door een bindend beleid een hechte club vrijwilligers weten te vormen die gezamenlijk veel activiteiten ontplooien binnen de wijk. Voorbeelden hiervan zijn: de recente activiteiten voor groenbehoud in Harderwijk en de inzet voor de veiligheid van fietsers en voetgangers tussen Drielanden en Stadsweiden. Naast dit voorzitterschap zet hij zich al enkele jaren in als vrijwilliger voor de Alfons Ariëns school walwaar hij met anderen een computernetwerk heeft weten op te bouwen wat bijdraagt aan de ICT-onderwijsmethode. Met name zijn inzet voor het verkrijgen van computers en netwerkapparatuur hebben er voor gezorgd dat de school kan spreken over een professioneel netwerk wat in verhouding zeer weinig financiële middelen van de school heeft gekost”

De heer Anne van Veen

“Anne van Veen wordt als huisarts ervaren als zeer betrokken bij zijn patiënten. Ondanks zijn drukke werkzaamheden weet hij zijn patiënten het gevoel te geven altijd op hem te kunnen rekenen. Zelfs in zijn vrije tijd. Nooit raakt hij geirriteerd, ook niet als mensen hem onnodig laten komen. Van Veen heeft een grote praktijk met veel allochtone patiënten, ook daar zet hij zich voor in. Los van zijn betrokkenheid en scherpe diagnostiek is hij een kleurrijk persoon die soms ook zeer bijzondere adviezen geeft (“ga eens aan een rekstok hangen want apen met rugpijn bestaan niet” of “Oost-Indische doofheid is de meest prettige vorm van doofheid die bestaat”).”

 

Share This